Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Aφιερωμένο εξαιρετικά

Σε όλους τους πρώην και τους επόμενους

και  αυτοί  επίσης μπορεί να γίνουν πρώην!