Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς


http://piopcollections.piraeusbank.gr/index.php/section/map/

Είναι εμφανές ότι η κυρία (και καλά!) Στάικου Σοφία, πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος και γυναίκα του Μιχάλη Σάλλα επικροτεί και προωθεί την ονομασία της Γιουγκοσλαβίας σε Μακεδονία με τον τρόπο της.